220k – 90M
Price
 • 220k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 220k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 220k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 220k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در اسپانیا

485 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,320,000 €
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
4,750,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
سال ساخت
2010
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
2,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
2023
8,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
510,000 €
منظقه
14,700 متر مربع
سال ساخت
11,800,000 €
14,550,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
17,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
825,000 €
منظقه
2,700 متر مربع
سال ساخت
1972
8,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
400,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
480,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
2.6%
درآمد مطلق
204,000 €
منظقه
1,651 متر مربع
سال ساخت
1905
4,000,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
269,600 €
منظقه
1,247 متر مربع
سال ساخت
1950
1,900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
114,000 €
منظقه
761 متر مربع
سال ساخت
1975
1,575,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
78,750 €
منظقه
370 متر مربع
سال ساخت
2016
7,300,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
474,500 €
منظقه
7,594 متر مربع
سال ساخت
1962
4,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
200,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1,450,000 €
سودمندی
7.11%
درآمد مطلق
96,000 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
2020
3,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
2012
23,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,150,000 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
2018
31,000,000 €
42,000,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
2,200,000 €
منظقه
22,500 متر مربع
سال ساخت
4,600,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
2005
15,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
930,000 €
منظقه
8,300 متر مربع
سال ساخت
1970
10,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
495,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2016
20,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,230,000 €
منظقه
10,500 متر مربع
سال ساخت
1974
25-1 در 485 مورد, صفحه 1 در 20
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از