ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
135k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

2,728 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
17,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
4,900,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,780 متر مربع
سال ساخت
6,100,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
306,000 €
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
7,349 متر مربع
سال ساخت
3,750,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
225,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1980
9,800,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
سال ساخت
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
1,400,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
38,542 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
1996
2,400,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
72,300 €
منظقه
791 متر مربع
سال ساخت
1914
3,850,000 €
سودمندی
2.9%
درآمد مطلق
112,220 €
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
1905
2,950,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
100,866 €
منظقه
1,094 متر مربع
سال ساخت
1900
9,900,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
398,179 €
منظقه
4,467 متر مربع
سال ساخت
1985
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
11,500,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
720,000 €
منظقه
7,700 متر مربع
سال ساخت
1993
10,000,000 €
سودمندی
2.0%
درآمد مطلق
200,104 €
منظقه
2,334 متر مربع
سال ساخت
2000
15,000,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
1,076,487 €
منظقه
15,324 متر مربع
سال ساخت
1994
2,300,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
85,385 €
منظقه
938 متر مربع
سال ساخت
1897
3,600,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
170,770 €
منظقه
1,707 متر مربع
سال ساخت
1999
3,300,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
1,491 متر مربع
سال ساخت
1910
9,200,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
304,000 €
منظقه
2,533 متر مربع
سال ساخت
1900
12,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
480,000 €
منظقه
3,670 متر مربع
سال ساخت
2019
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
10,747 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,800 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
50-26 در 2728 مورد, صفحه 2 در 109
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از