• more ...
 • تایلند
در حال جستجو...
همه موارد
154k – 33M
Price
 • 154k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 154k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 154k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 154k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در تایلند

5 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$1,400,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
$154,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
50 متر مربع
سال ساخت
$33,025,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$2,311,799
منظقه
سال ساخت
$1,833,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$932,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$1,684,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
245 متر مربع
سال ساخت
2024
$370,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
$370,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
$5,126,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$221,931
منظقه
سال ساخت
$296,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
$577,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
84 متر مربع
سال ساخت
2024
$1,043,000
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
$72,920
منظقه
سال ساخت
2003
$370,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
$573,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
$16,909
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
$296,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
$7,926,000
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
$412,158
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
$4,122,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2024
$2,166,000
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
$121,534
منظقه
سال ساخت
2019
$39,631,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
$1,786,018
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
$488,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
$370,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
$4,470,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$256,806
منظقه
3,627 متر مربع
سال ساخت
1989
$4,227,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
$169,090
منظقه
سال ساخت
2022
$687,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
1978
$1,258,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2024
$734,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
107 متر مربع
سال ساخت
2024
$1,363,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
112 متر مربع
سال ساخت
2021
$4,428,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
352 متر مربع
سال ساخت
2021
$2,484,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
200 متر مربع
سال ساخت
2021
$6,800,000
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
$486,135
منظقه
1,231 متر مربع
سال ساخت
2022
25-1 در 3482 مورد, صفحه 1 در 140
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت