• more ...
 • بادن-وورتمبرگ, آلمان
همه موارد
300k – 30M
Price
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در بادن-وورتمبرگ

50 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
12,950,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
3,471 متر مربع
سال ساخت
12,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
3,471 متر مربع
سال ساخت
17,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
480,000 €
منظقه
3,670 متر مربع
سال ساخت
2019
1,540,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
77,000 €
منظقه
سال ساخت
1992
7,300,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
428,000 €
منظقه
2,727 متر مربع
سال ساخت
1996
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
3,240,000 €
منظقه
سال ساخت
1998
2,750,000 €
2,850,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
سال ساخت
1965
4,600,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
244,359 €
منظقه
1,362 متر مربع
سال ساخت
2003
2,004,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
76,224 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
2018
1,265,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
48,576 €
منظقه
253 متر مربع
سال ساخت
2018
745,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
29,472 €
منظقه
153 متر مربع
سال ساخت
2018
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1991
7,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت
10,280,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
618,120 €
منظقه
سال ساخت
2016
5,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
4,151,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
220,800 €
منظقه
1,604 متر مربع
سال ساخت
5,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,500 متر مربع
سال ساخت
16,550,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
744,480 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
2019
10,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,500,000 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
2016
18,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
720,000 €
منظقه
8,300 متر مربع
سال ساخت
2014
6,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
337,000 €
منظقه
1,300 متر مربع
سال ساخت
2003
10,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
1,650 متر مربع
سال ساخت
2015
5,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
2015
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از