همه موارد
520k – 75M
Price
 • 520k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 520k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 520k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 520k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در تنریف

34 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
6,900,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
484,000 €
منظقه
3,280 متر مربع
سال ساخت
2004
1,550,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
90,000 €
منظقه
360 متر مربع
سال ساخت
6,250,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
344,400 €
منظقه
4,828 متر مربع
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
735,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,446 متر مربع
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
204,000 €
منظقه
سال ساخت
1,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,090 متر مربع
سال ساخت
650,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
1,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,134 متر مربع
سال ساخت
585,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
758 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
488 متر مربع
سال ساخت
5,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
980 متر مربع
سال ساخت
10,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,274 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,400 متر مربع
سال ساخت
3,690,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
689 متر مربع
سال ساخت
1,050,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
130 متر مربع
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
386 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
680,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
248 متر مربع
سال ساخت
7,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
799,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
318 متر مربع
سال ساخت
565,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
507 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از