• more ...
 • وین, اتریش
در حال جستجو...
همه موارد
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در وین

18 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,950,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
125,500 €
منظقه
سال ساخت
430,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
14,000 €
منظقه
132 متر مربع
سال ساخت
1900
11,500,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
378,508 €
منظقه
2,316 متر مربع
سال ساخت
2022
22,000,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
1,250,000 €
منظقه
9,700 متر مربع
سال ساخت
2020
17,500,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
647,500 €
منظقه
514 متر مربع
سال ساخت
2018
16,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
800,000 €
منظقه
1,895 متر مربع
سال ساخت
1845
7,548,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
406,589 €
منظقه
3,472 متر مربع
سال ساخت
1991
Price on request
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
3,500 متر مربع
سال ساخت
2020
6,900,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
243,000 €
منظقه
سال ساخت
1992
4,800,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
237,689 €
منظقه
2,222 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
339,660 €
منظقه
2,916 متر مربع
سال ساخت
33,130,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,490,850 €
منظقه
7,520 متر مربع
سال ساخت
21,000,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
955,000 €
منظقه
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
685,000 €
منظقه
سال ساخت
110,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,942 متر مربع
سال ساخت
5,050,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2020
6,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,400 متر مربع
سال ساخت
1897
5,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,593,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
245 متر مربع
سال ساخت
2024
4,850,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
546,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
84 متر مربع
سال ساخت
2024
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
3,900,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2024
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
462,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
سال ساخت
2019
4,230,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
243,000 €
منظقه
3,627 متر مربع
سال ساخت
1989
4,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
1,190,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2024
695,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
107 متر مربع
سال ساخت
2024
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
5,750,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
405,158 €
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
24,000,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
1,402,521 €
منظقه
24,485 متر مربع
سال ساخت
1892
26,000,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
1,665,368 €
منظقه
23,385 متر مربع
سال ساخت
1992
20,000,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
1,230,383 €
منظقه
17,122 متر مربع
سال ساخت
1996
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
927,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
28,000 €
منظقه
86 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
6,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
960 متر مربع
سال ساخت
2008
25-1 در 650 مورد, صفحه 1 در 26
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از