173k – 80M
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در آلمان

490 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,593,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
245 متر مربع
سال ساخت
2024
4,850,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
546,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
84 متر مربع
سال ساخت
2024
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
3,900,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2024
462,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
سال ساخت
2019
4,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
695,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
107 متر مربع
سال ساخت
2024
1,190,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2024
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
5,750,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
405,158 €
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
24,000,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
1,402,521 €
منظقه
24,485 متر مربع
سال ساخت
1892
20,000,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
1,230,383 €
منظقه
17,122 متر مربع
سال ساخت
1996
26,000,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
1,665,368 €
منظقه
23,385 متر مربع
سال ساخت
1992
927,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
28,000 €
منظقه
86 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
12,950,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
3,471 متر مربع
سال ساخت
5,400,000 €
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
80,000 €
منظقه
1,469 متر مربع
سال ساخت
1900
17,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 490 مورد, صفحه 1 در 20
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از