300k – 80M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در آلمان

541 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
729,757 €
منظقه
18,027 متر مربع
سال ساخت
1994
6,825,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
381,445 €
منظقه
8,246 متر مربع
سال ساخت
2000
1,733,000 €
سودمندی
8.9%
درآمد مطلق
154,652 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2005
1,150,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
87,381 €
منظقه
1,633 متر مربع
سال ساخت
1996
2,209,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
176,778 €
منظقه
2,220 متر مربع
سال ساخت
1994
2,625,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
177,324 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2006
2,415,000 €
سودمندی
7.7%
درآمد مطلق
187,650 €
منظقه
2,044 متر مربع
سال ساخت
2000
19,950,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
738,150 €
منظقه
3,900 متر مربع
سال ساخت
2021
2,730,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,771 متر مربع
سال ساخت
1992
1,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,462 متر مربع
سال ساخت
2010
3,137,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
125,469 €
منظقه
379 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
132,017 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2009
7,300,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
348,000 €
منظقه
1,570 متر مربع
سال ساخت
2020
2,400,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
140,000 €
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
1910
2,380,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
124,800 €
منظقه
1,140 متر مربع
سال ساخت
2007
3,564,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
200,000 €
منظقه
1,251 متر مربع
سال ساخت
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
10,000,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
300,900 €
منظقه
1,974 متر مربع
سال ساخت
2000
1,400,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
38,542 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
1996
3,850,000 €
سودمندی
2.9%
درآمد مطلق
112,220 €
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
1905
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
2,800,000 €
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
42,360 €
منظقه
789 متر مربع
سال ساخت
1880
690,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
23,282 €
منظقه
431 متر مربع
سال ساخت
1910
10,800,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
547,524 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1976
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
25-1 در 541 مورد, صفحه 1 در 22
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از