200k – 80M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در آلمان

504 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,200,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
175,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
1,360,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
53,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
10,570,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
445,000 €
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
2022
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
1,504,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
64,500 €
منظقه
سال ساخت
2022
3,100,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
167,150 €
منظقه
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
464,000 €
منظقه
1,626 متر مربع
سال ساخت
2019
3,137,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
125,469 €
منظقه
379 متر مربع
سال ساخت
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
5,750,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
405,158 €
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
1,500,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
87,600 €
منظقه
1,334 متر مربع
سال ساخت
2004
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
10,800,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
547,524 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1976
18,750,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
556,469 €
منظقه
5,727 متر مربع
سال ساخت
1971
24,000,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
1,402,521 €
منظقه
24,485 متر مربع
سال ساخت
1892
15,000,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
1,076,487 €
منظقه
15,324 متر مربع
سال ساخت
1994
20,000,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
1,230,383 €
منظقه
17,122 متر مربع
سال ساخت
1996
26,000,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
1,665,368 €
منظقه
23,385 متر مربع
سال ساخت
1992
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
25-1 در 504 مورد, صفحه 1 در 20
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از