• еще ...
 • آتن, آتیکا, یونان
همه موارد
170k – 60M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در آتن

98 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
295,000 €
سودمندی
10.0%
درآمد مطلق
2,450 €
منظقه
80 متر مربع
سال ساخت
2012
1,100,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
منظقه
457 متر مربع
سال ساخت
250,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
9,600 €
منظقه
61 متر مربع
سال ساخت
1,923,000 €
سودمندی
10.3%
درآمد مطلق
منظقه
1,240 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
93,600 €
منظقه
3,100 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
320,400 €
منظقه
1,083 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
84,000 €
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
2,800,000 €
سودمندی
8.6%
درآمد مطلق
240,000 €
منظقه
3,200 متر مربع
سال ساخت
1,495,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
1910
2,640,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
132,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2014
950,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
71,250 €
منظقه
677 متر مربع
سال ساخت
1991
4,500,000 €
سودمندی
10.0%
درآمد مطلق
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
2003
3,300,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
240,000 €
منظقه
3,700 متر مربع
سال ساخت
1993
3,300,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
240,000 €
منظقه
3,700 متر مربع
سال ساخت
1993
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
1968
750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
420 متر مربع
سال ساخت
2013
15,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,500 متر مربع
سال ساخت
1980
2,450,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
670 متر مربع
سال ساخت
2021
12,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
12,900,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
720,000 €
منظقه
4,456 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
103,200 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
650,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
45,600 €
منظقه
420 متر مربع
سال ساخت
1,410,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
92,000 €
منظقه
1,080 متر مربع
سال ساخت
3,720,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
250,000 €
منظقه
3,417 متر مربع
سال ساخت
889,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
60,000 €
منظقه
676 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 98 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از