• more ...
 • آتن, آتیکا, یونان
همه موارد
156k – 60M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در آتن

106 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
539 متر مربع
سال ساخت
281,000 €
سودمندی
5.33%
درآمد مطلق
14,640 €
منظقه
142 متر مربع
سال ساخت
251,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
13,440 €
منظقه
121 متر مربع
سال ساخت
269,000 €
سودمندی
5.39%
درآمد مطلق
14,400 €
منظقه
135 متر مربع
سال ساخت
254,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
12,000 €
منظقه
126 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
425 متر مربع
سال ساخت
1,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
300 متر مربع
سال ساخت
2012
308,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
17,000 €
منظقه
228 متر مربع
سال ساخت
295,000 €
سودمندی
10.0%
درآمد مطلق
2,450 €
منظقه
80 متر مربع
سال ساخت
2012
1,100,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
منظقه
457 متر مربع
سال ساخت
1,923,000 €
سودمندی
10.3%
درآمد مطلق
منظقه
1,240 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
320,400 €
منظقه
1,083 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
84,000 €
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
2,640,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
132,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2014
3,300,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
240,000 €
منظقه
3,700 متر مربع
سال ساخت
1993
3,300,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
240,000 €
منظقه
3,700 متر مربع
سال ساخت
1993
3,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
264,000 €
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
2003
950,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
71,250 €
منظقه
677 متر مربع
سال ساخت
1991
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
1968
15,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,500 متر مربع
سال ساخت
1980
2,450,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
670 متر مربع
سال ساخت
2021
750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
420 متر مربع
سال ساخت
2013
12,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
103,200 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
93,600 €
منظقه
3,100 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 106 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از