همه موارد
1.6M – 17.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در فلوریدا

15 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$2,560,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$122,352
منظقه
642 متر مربع
سال ساخت
2017
$6,354,000
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
$352,288
منظقه
1,404 متر مربع
سال ساخت
1998
$3,830,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$228,837
منظقه
363 متر مربع
سال ساخت
2001
$6,015,000
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
$330,580
منظقه
1,404 متر مربع
سال ساخت
1980
$4,241,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$253,368
منظقه
625 متر مربع
سال ساخت
2017
$2,667,000
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
$133,838
منظقه
267 متر مربع
سال ساخت
2012
$9,050,000
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
$612,468
منظقه
7,726 متر مربع
سال ساخت
1991
$2,484,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$142,458
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
2013
$4,232,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$283,195
منظقه
693 متر مربع
سال ساخت
1996
$6,370,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$365,335
منظقه
1,480 متر مربع
سال ساخت
1998
$17,900,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2021
$3,995,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1946
$1,613,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
580 متر مربع
سال ساخت
$4,188,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$240,196
منظقه
4,788 متر مربع
سال ساخت
$11,000,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه نزدیک به فلوریدا

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$2,000,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$134,592
منظقه
891 متر مربع
سال ساخت
1960
$572,000
سودمندی
9.0%
درآمد مطلق
$51,225
منظقه
235 متر مربع
سال ساخت
1970
$780,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$46,460
منظقه
195 متر مربع
سال ساخت
1995
$12,500,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$561,520
منظقه
4,818 متر مربع
سال ساخت
2010
$5,079,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$285,132
منظقه
2,270 متر مربع
سال ساخت
2015
$1,406,000
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
$91,370
منظقه
335 متر مربع
سال ساخت
2004
$11,000,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$651,744
منظقه
2,781 متر مربع
سال ساخت
2008
$971,000
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
$70,881
منظقه
470 متر مربع
سال ساخت
2019
$1,173,000
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
$91,490
منظقه
185 متر مربع
سال ساخت
1960
$4,769,000
سودمندی
5.85%
درآمد مطلق
منظقه
792 متر مربع
سال ساخت
1981
$1,575,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$106,535
منظقه
408 متر مربع
سال ساخت
1961
$4,200,000
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
$223,955
منظقه
2,704 متر مربع
سال ساخت
1995
$1,156,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$72,667
منظقه
405 متر مربع
سال ساخت
1960
$548,000
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
$41,099
منظقه
185 متر مربع
سال ساخت
1981
$5,485,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$401,867
منظقه
2,993 متر مربع
سال ساخت
2002
$3,409,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$191,385
منظقه
1,577 متر مربع
سال ساخت
2016
$792,000
سودمندی
9.2%
درآمد مطلق
$49,104
منظقه
418 متر مربع
سال ساخت
1960
$2,019,000
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
$136,996
منظقه
1,208 متر مربع
سال ساخت
1968
$4,250,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$273,544
منظقه
2,134 متر مربع
سال ساخت
2008
$840,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$50,033
منظقه
160 متر مربع
سال ساخت
1991
$7,450,000
سودمندی
5.84%
درآمد مطلق
منظقه
1,542 متر مربع
سال ساخت
2009
$1,281,000
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
$80,357
منظقه
353 متر مربع
سال ساخت
1985
$4,648,000
سودمندی
5.25%
درآمد مطلق
$249,272
منظقه
323 متر مربع
سال ساخت
2014
$1,100,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$74,406
منظقه
111 متر مربع
سال ساخت
2006
$5,217,000
سودمندی
5.75%
درآمد مطلق
$306,483
منظقه
1,393 متر مربع
سال ساخت
2017
25-1 در 243 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از