• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
135k – 28.3M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • دفتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • کلیه موارد موجود
 • مسکونی/ اجاره ای
 • آپارتمان ها
 • Student apartments
 • Student accommodation (building)
 • خانه های سالمندان
 • چند گروه واحد مسکونی
 • اتاقهای هتلی
 • املاک صنعتی
 • انبارها
 • کارگاههای تولیدی
 • پارکینگ ها
 • پمپ های بنزین
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • مراکز تجاری
 • رستوران ها
 • دفتر
 • ساختمان های دفاتر تجاری
 • دفاتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • تاکستان
 • زمین سرمایه گذاری
 • محبوبترین
درآمد
جستجو

سوپرمارکت فروشی در دنیا

345 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,900,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
125,000 €
منظقه
1,538 متر مربع
سال ساخت
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
114,000 €
منظقه
1,057 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
103,200 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
1,680,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
1,290 متر مربع
سال ساخت
1994
1,733,000 €
سودمندی
8.9%
درآمد مطلق
154,652 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2005
2,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
132,017 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2009
2,625,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
177,324 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2006
1,500,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
87,600 €
منظقه
1,334 متر مربع
سال ساخت
2004
2,750,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
191,083 €
منظقه
1,268 متر مربع
سال ساخت
1993
5,200,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
258,718 €
منظقه
2,337 متر مربع
سال ساخت
1995
3,324,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
143,721 €
منظقه
216 متر مربع
سال ساخت
8,895,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
367,285 €
منظقه
604 متر مربع
سال ساخت
5,391,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
244,140 €
منظقه
212 متر مربع
سال ساخت
5,488,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
276,240 €
منظقه
771 متر مربع
سال ساخت
13,028,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
549,701 €
منظقه
256 متر مربع
سال ساخت
2,246,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
71,033 €
منظقه
172 متر مربع
سال ساخت
15,724,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
698,389 €
منظقه
542 متر مربع
سال ساخت
6,469,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
317,374 €
منظقه
585 متر مربع
سال ساخت
7,188,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
314,896 €
منظقه
584 متر مربع
سال ساخت
11,448,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
438,236 €
منظقه
137 متر مربع
سال ساخت
1,590,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
97,980 €
منظقه
969 متر مربع
سال ساخت
4,440,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
244,359 €
منظقه
998 متر مربع
سال ساخت
2003
3,200,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
163,200 €
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
2,959,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
510 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
294 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 345 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از