• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 20M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • دفتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • کلیه موارد موجود
 • مسکونی/ اجاره ای
 • آپارتمان ها
 • Student apartments
 • Student accommodation (building)
 • خانه های سالمندان
 • چند گروه واحد مسکونی
 • اتاقهای هتلی
 • املاک صنعتی
 • انبارها
 • کارگاههای تولیدی
 • پارکینگ ها
 • پمپ های بنزین
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • مراکز تجاری
 • رستوران ها
 • دفتر
 • ساختمان های دفاتر تجاری
 • دفاتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • تاکستان
 • زمین سرمایه گذاری
 • محبوبترین
درآمد
جستجو

انبار فروشی در دنیا

26 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,450,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
258,000 €
منظقه
3,118 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
370,000 €
منظقه
4,812 متر مربع
سال ساخت
3,660,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
5,630 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
570,000 €
منظقه
10,000 متر مربع
سال ساخت
2016
2,600,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
72,000 €
منظقه
1,994 متر مربع
سال ساخت
2007
12,879,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
914,886 €
منظقه
6,738 متر مربع
سال ساخت
3,075,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
215,208 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
520,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
سال ساخت
1980
3,706,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,393 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,180 متر مربع
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
14,735 متر مربع
سال ساخت
1,733,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,385 متر مربع
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,825 متر مربع
سال ساخت
1,824,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,385 متر مربع
سال ساخت
1990
1,190,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
1984
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
1,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,293 متر مربع
سال ساخت
2,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,565 متر مربع
سال ساخت
3,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
59,000 متر مربع
سال ساخت
1,690,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
25,932 متر مربع
سال ساخت
1,168,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,026 متر مربع
سال ساخت
1,348,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
30,000 متر مربع
سال ساخت
5,391,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
11,522,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از