• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 20M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • دفتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • کلیه موارد موجود
 • مسکونی/ اجاره ای
 • آپارتمان ها
 • Student apartments
 • Student accommodation (building)
 • خانه های سالمندان
 • چند گروه واحد مسکونی
 • اتاقهای هتلی
 • املاک صنعتی
 • انبارها
 • کارگاههای تولیدی
 • پارکینگ ها
 • پمپ های بنزین
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • مراکز تجاری
 • رستوران ها
 • دفتر
 • ساختمان های دفاتر تجاری
 • دفاتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • تاکستان
 • زمین سرمایه گذاری
 • محبوبترین
درآمد
جستجو

انبار فروشی در دنیا

26 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
370,000 €
منظقه
4,812 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
3,450,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
258,000 €
منظقه
3,118 متر مربع
سال ساخت
3,660,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
5,630 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
570,000 €
منظقه
10,000 متر مربع
سال ساخت
2016
2,600,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
72,000 €
منظقه
1,994 متر مربع
سال ساخت
2007
2,655,000 £
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
193,340 £
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
11,120,000 £
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
821,923 £
منظقه
6,738 متر مربع
سال ساخت
520,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
سال ساخت
1980
3,200,000 £
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,393 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,180 متر مربع
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
14,735 متر مربع
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,825 متر مربع
سال ساخت
1,733,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,385 متر مربع
سال ساخت
1,190,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
1984
1,824,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,385 متر مربع
سال ساخت
1990
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
1,250,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,293 متر مربع
سال ساخت
2,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,565 متر مربع
سال ساخت
3,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
59,000 متر مربع
سال ساخت
1,690,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
25,932 متر مربع
سال ساخت
1,300,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,026 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
30,000 متر مربع
سال ساخت
6,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
11,522,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از