همه موارد
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در ایتالیا

532 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,530,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
70,500 €
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
2010
6,000,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
396,600 €
منظقه
4,332 متر مربع
سال ساخت
4,200,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
194,104 €
منظقه
2,137 متر مربع
سال ساخت
4,500,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
266,638 €
منظقه
3,439 متر مربع
سال ساخت
6,200,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
385,157 €
منظقه
4,791 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
470,800 €
منظقه
6,845 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
341,750 €
منظقه
5,230 متر مربع
سال ساخت
10,100,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
665,000 €
منظقه
6,731 متر مربع
سال ساخت
41,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
2,285,000 €
منظقه
13,500 متر مربع
سال ساخت
28,100,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
1,960,000 €
منظقه
17,347 متر مربع
سال ساخت
5,400,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
344,000 €
منظقه
4,569 متر مربع
سال ساخت
9,450,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
660,000 €
منظقه
12,415 متر مربع
سال ساخت
2018
52,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
2,000,000 €
منظقه
5,562 متر مربع
سال ساخت
1900
6,700,000 €
7,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
402,000 €
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت
1992
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,775 متر مربع
سال ساخت
1772
4,400,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
220,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
1936
10,000,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
منظقه
4,570 متر مربع
سال ساخت
2005
3,300,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
181,500 €
منظقه
535 متر مربع
سال ساخت
670,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
40,000 €
منظقه
140 متر مربع
سال ساخت
500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
30,000 €
منظقه
70 متر مربع
سال ساخت
1,450,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
80,000 €
منظقه
200 متر مربع
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
40,000 €
منظقه
85 متر مربع
سال ساخت
27,000,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
1,300,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
1,410,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
85,000 €
منظقه
370 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 532 مورد, صفحه 1 در 22
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از