ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
101k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

2,558 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
269,600 €
منظقه
1,247 متر مربع
سال ساخت
1950
1,490,000 €
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
منظقه
96 متر مربع
سال ساخت
1905
1,900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
114,000 €
منظقه
761 متر مربع
سال ساخت
1975
7,300,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
474,500 €
منظقه
7,594 متر مربع
سال ساخت
1962
1,525,000 €
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
منظقه
115 متر مربع
سال ساخت
1905
3,217,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
194,119 €
منظقه
386 متر مربع
سال ساخت
2005
15,086,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
549,390 €
منظقه
2,137 متر مربع
سال ساخت
2018
9,884,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
547,100 €
منظقه
2,781 متر مربع
سال ساخت
2008
799,000 €
سودمندی
2.3%
درآمد مطلق
18,000 €
منظقه
220 متر مربع
سال ساخت
2,950,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
100,866 €
منظقه
1,094 متر مربع
سال ساخت
13,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
9,028 متر مربع
سال ساخت
2001
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
3,100,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
1994
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1991
950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
12,400,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
730,000 €
منظقه
سال ساخت
1954
3,550,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
34,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,700,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
1950
1,110,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
42,941 €
منظقه
243 متر مربع
سال ساخت
333,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
12,882 €
منظقه
72 متر مربع
سال ساخت
555,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
21,471 €
منظقه
121 متر مربع
سال ساخت
914,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
69,018 €
منظقه
1,270 متر مربع
سال ساخت
1957
825,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
56,178 €
منظقه
808 متر مربع
سال ساخت
1964
794,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
46,680 €
منظقه
1,271 متر مربع
سال ساخت
1957
125-101 در 2558 مورد, صفحه 5 در 103
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از