همه موارد
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در فرانسه

79 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
1,515,000 €
منظقه
1,656 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
1848
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
12,900 متر مربع
سال ساخت
1984
435,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
120 متر مربع
سال ساخت
480,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
200 متر مربع
سال ساخت
491,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
20,400 €
منظقه
170 متر مربع
سال ساخت
872,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
39,000 €
منظقه
96 متر مربع
سال ساخت
503,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
17,000 €
منظقه
60 متر مربع
سال ساخت
1,625,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
91,400 €
منظقه
300 متر مربع
سال ساخت
960,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
64,200 €
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
709,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
30,600 €
منظقه
228 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
633,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
35,900 €
منظقه
82 متر مربع
سال ساخت
7,350,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
2016
2,240,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
580 متر مربع
سال ساخت
2,060,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
4,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1750
13,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2018
26,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
23,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
24,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
7,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
993 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 79 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از