همه موارد
504k – 30M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در قبرس

131 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
80,000 €
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2,140,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
555 متر مربع
سال ساخت
1,725,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
69,000 €
منظقه
302 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
474 متر مربع
سال ساخت
1,625,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
65,000 €
منظقه
302 متر مربع
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,090 متر مربع
سال ساخت
2014
671,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
76 متر مربع
سال ساخت
847,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
94 متر مربع
سال ساخت
2,100,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
830 متر مربع
سال ساخت
1992
3,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2015
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
730 متر مربع
سال ساخت
1998
3,990,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,900 متر مربع
سال ساخت
2011
504,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
95 متر مربع
سال ساخت
2008
2,219,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
320 متر مربع
سال ساخت
2,959,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
510 متر مربع
سال ساخت
2,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
550 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
294 متر مربع
سال ساخت
2,035,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
305 متر مربع
سال ساخت
2,496,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
335 متر مربع
سال ساخت
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1998
520,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
128 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
681 متر مربع
سال ساخت
848,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
217 متر مربع
سال ساخت
16,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,580 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 131 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از