• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
101k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

هتل فروشی در دنیا

707 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,300,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
90,000 €
منظقه
سال ساخت
1907
1,923,000 €
سودمندی
10.3%
درآمد مطلق
منظقه
1,240 متر مربع
سال ساخت
1,100,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
منظقه
457 متر مربع
سال ساخت
12,493,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
720,000 €
منظقه
4,456 متر مربع
سال ساخت
650,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
202,000 €
منظقه
760 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
930 متر مربع
سال ساخت
1970
1,760,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,900,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,780 متر مربع
سال ساخت
6,100,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
306,000 €
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
7,349 متر مربع
سال ساخت
3,750,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
225,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1980
9,800,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
سال ساخت
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
6,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,800 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
814 متر مربع
سال ساخت
5,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
60,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,300,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
547,524 €
منظقه
5,646 متر مربع
سال ساخت
1976
9,500,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
5,650 متر مربع
سال ساخت
1994
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
25-1 در 707 مورد, صفحه 1 در 29
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از