همه موارد
322k – 40M
Price
 • 322k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 322k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 322k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 322k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$6,000,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$358,456
منظقه
315 متر مربع
سال ساخت
$2,500,000
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
$76,298
منظقه
172 متر مربع
سال ساخت
$9,900,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$394,509
منظقه
604 متر مربع
سال ساخت
$6,750,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
209 متر مربع
سال ساخت
$14,000,000
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
$471,701
منظقه
873 متر مربع
سال ساخت
$30,000,000
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
$1,102,656
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
$19,500,000
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
$925,417
منظقه
4,497 متر مربع
سال ساخت
$8,000,000
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
$338,237
منظقه
584 متر مربع
سال ساخت
$13,250,000
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
$553,591
منظقه
817 متر مربع
سال ساخت
$12,741,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$470,719
منظقه
137 متر مربع
سال ساخت
$40,000,000
سودمندی
1.5%
درآمد مطلق
$637,105
منظقه
7,736 متر مربع
سال ساخت
$14,500,000
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
$590,447
منظقه
256 متر مربع
سال ساخت
$24,500,000
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
$945,511
منظقه
1,540 متر مربع
سال ساخت
$8,950,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$360,218
منظقه
654 متر مربع
سال ساخت
$5,175,000
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
$208,206
منظقه
439 متر مربع
سال ساخت
$6,000,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$262,236
منظقه
212 متر مربع
سال ساخت
$13,850,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$552,481
منظقه
933 متر مربع
سال ساخت
$7,703,000
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
$389,229
منظقه
1,905 متر مربع
سال ساخت
$7,318,000
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
$361,227
منظقه
2,598 متر مربع
سال ساخت
$12,500,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
$489,044
منظقه
929 متر مربع
سال ساخت
$8,339,000
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
$329,300
منظقه
975 متر مربع
سال ساخت
$2,100,000
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
$121,827
منظقه
158 متر مربع
سال ساخت
$6,800,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$364,281
منظقه
384 متر مربع
سال ساخت
$7,200,000
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
$340,899
منظقه
585 متر مربع
سال ساخت
$8,500,000
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
$393,629
منظقه
504 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 69 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از