• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 5.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

پروژه سرمایه گذاری فروشی در دنیا

72 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,363 متر مربع
سال ساخت
639,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
634,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
235 متر مربع
سال ساخت
540,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
282 متر مربع
سال ساخت
850,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
590 متر مربع
سال ساخت
567,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
112 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
13,100 متر مربع
سال ساخت
1,395,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
849,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
1,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,120 متر مربع
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
13,190 متر مربع
سال ساخت
1,450,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
360 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,885 متر مربع
سال ساخت
685,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
502 متر مربع
سال ساخت
545,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
184 متر مربع
سال ساخت
512,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
122 متر مربع
سال ساخت
688,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
219 متر مربع
سال ساخت
575,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
199 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,465 متر مربع
سال ساخت
552,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
228 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,650 متر مربع
سال ساخت
730,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
170 متر مربع
سال ساخت
555,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
691 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 72 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از