• more ...
 • دوسلدورف, North Rhine-Westphalia, آلمان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.2M – 60M
Price
 • 1M
 • 1.2M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 1M
 • 1.2M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 1M
 • 1.2M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 1M
 • 1.2M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در دوسلدورف

16 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,685,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
53,419 €
منظقه
492 متر مربع
سال ساخت
1904
27,500,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
919,000 €
منظقه
3,132 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
696,607 €
منظقه
سال ساخت
1974
6,550,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
384,760 €
منظقه
4,676 متر مربع
سال ساخت
1973
1,560,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
66,500 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
1950
6,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
1,600 متر مربع
سال ساخت
2016
12,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
480,000 €
منظقه
8,400 متر مربع
سال ساخت
2015
18,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
2014
1,250,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
60,000 €
منظقه
540 متر مربع
سال ساخت
1950
14,900,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
1,008,372 €
منظقه
7,869 متر مربع
سال ساخت
60,000,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
2,796,000 €
منظقه
سال ساخت
1,720,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
65,000 €
منظقه
487 متر مربع
سال ساخت
1920
11,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,750 متر مربع
سال ساخت
1997
14,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
869,355 €
منظقه
سال ساخت
2014
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
7,100,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
422,690 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
1994
18,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
746,948 €
منظقه
10,024 متر مربع
سال ساخت
4,910,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
252,689 €
منظقه
5,850 متر مربع
سال ساخت
1977
7,980,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
380,000 €
منظقه
2,455 متر مربع
سال ساخت
2018
22,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
1,011,381 €
منظقه
7,043 متر مربع
سال ساخت
1907
25,057,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,503,432 €
منظقه
12,416 متر مربع
سال ساخت
2005
8,730,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
498,898 €
منظقه
7,300 متر مربع
سال ساخت
13,500,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
768,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
2014
12,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
650,000 €
منظقه
3,186 متر مربع
سال ساخت
15,200,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
4,630 متر مربع
سال ساخت
2017
11,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
505,453 €
منظقه
سال ساخت
1990
11,988,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
599,384 €
منظقه
سال ساخت
1982
2,600,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
145,000 €
منظقه
سال ساخت
1989
12,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
19,000 متر مربع
سال ساخت
3,746,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
187,297 €
منظقه
سال ساخت
1954
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
6,317,500 €
منظقه
سال ساخت
1970
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
3,109,000 €
منظقه
سال ساخت
2005
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
3,992,000 €
منظقه
سال ساخت
1998
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
569 متر مربع
سال ساخت
2020
31,000,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
1,500,000 €
منظقه
92,000 متر مربع
سال ساخت
1994
1,295,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
71,020 €
منظقه
762 متر مربع
سال ساخت
1968
7,200,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
469,541 €
منظقه
9,530 متر مربع
سال ساخت
1971
4,585,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
241,331 €
منظقه
2,003 متر مربع
سال ساخت
7,667,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
365,105 €
منظقه
سال ساخت
2018
9,081,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
504,118 €
منظقه
2,701 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 51 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از