خانه، ویلا،خانه روستایی
15k – 4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در گرجستان

501 ملک در
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$280,000$300,000
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$130,000
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$160,000$170,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$200,000$220,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$60,000$65,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 475 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$150,000
مساحت کل 150,000 متر مربعمساحت زمین: 8,619 متر مربع31 اتاق خواب
$150,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 3,600 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$155,000
مساحت کل 233 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
$100,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 500 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$80,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$180,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$100,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 8,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
$176,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
$90,000
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$180,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 538 متر مربعمساحت زمین: 1,481 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$3,200,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
25-1 در 501 مورد, صفحه 1 در 20