خانه، ویلا،خانه روستایی
50k – 4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در گرجستان

414 ملک در
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$109,000
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$300,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$150,000
مساحت کل 150,000 متر مربعمساحت زمین: 8,619 متر مربع31 اتاق خواب
1 week ago
$100,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 500 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$80,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$165,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$180,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$90,000
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$3,200,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$380,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 538 متر مربعمساحت زمین: 1,481 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$900,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$170,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$590,000
مساحت کل 509 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
1 month ago
$160,000
مساحت کل 397 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$650,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$1,600,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 422 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$88,000
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$3,500,000
مساحت کل 501 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 414 مورد, صفحه 1 در 17