خانه، ویلا،خانه روستایی
68k – 429k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی از سازنده در گرجستان

112 ملک در
$325,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$195,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$220,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$200,000
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$429,000
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 24,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$280,000
مساحت کل 197 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$275,000
مساحت کل 128 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$215,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$214,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$189,000
مساحت کل 201 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$258,000
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$205,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$207,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$205,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$75,000
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$272,000
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$420,000
مساحت کل 195 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$226,000
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$270,000
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$265,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$257,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$267,000
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$287,000
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$259,000
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 245 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$255,000
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
25-1 در 112 مورد, صفحه 1 در 5