• еще ...
 • آجارستان, گرجستان
خانه، ویلا،خانه روستایی
251k – 650k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در آجارستان

2 ملک در
آجارستان, گرجستان
250,000 $
250,000 $
مساحت کل 304 متر مربعمساحت زمین: 943 متر مربع8 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Gonio, آجارستان, گرجستان
650,000 $
650,000 $
مساحت کل 145 متر مربع9 اتاق خواب

املاک و دارایی های مشابه

خانه – تفلیس, گرجستان. 88,000 $
88,000 $
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
کاخ – Saguramo, Mtskheta-Mtianeti, گرجستان. 650,000 $
650,000 $
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام جداگانه
کاخ – تفلیس, گرجستان. 1,400,000 $
1,400,000 $
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع10 اتاق خواب9 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 1,000,000 $
1,000,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 800,000 $
800,000 $
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
کاخ – Kvemo Kartli, گرجستان. 110,000 $
110,000 $
مساحت کل 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Mtskheta-Mtianeti, گرجستان. 260,000 $
260,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 1,500,000 $
1,500,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 175,000 $
175,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 270 متر مربع8 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Krtsanisi Street, تفلیس, گرجستان. 175,000 $
175,000 $
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 1,700,000 $
1,700,000 $
مساحت کل 970 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع10 اتاق خواب15 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 360,000 $
360,000 $
مساحت کل 579 متر مربعمساحت زمین: 671 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
خانه – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. 380,000 $
380,000 $
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 565 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 1,400,000 $
1,400,000 $
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 290,000 $
290,000 $
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 200,000 $
200,000 $
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 250,000 $
250,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 200,000 $
200,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – تفلیس, گرجستان. 313,000 $
313,000 $
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 230,000 $
230,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – Saguramo, Mtskheta-Mtianeti, گرجستان. 80,000 $
80,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 700,000 $
700,000 $
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 580,000 $
580,000 $
مساحت کل 770 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
خانه – تفلیس, گرجستان. 175,000 $
175,000 $
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع2 حمام جداگانه
خانه – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. 330,000 $
330,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 61 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از