خانه، ویلا،خانه روستایی
54k – 270k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه ارزان در گرجستان

307 ملک در
$250,000
مساحت کل 2,280 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$190,000
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 4,880 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$235,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 6,005 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$200,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 504 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$140,000
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$215,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$258,000
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$207,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$205,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$175,000
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$189,000
مساحت کل 201 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$75,000
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$163,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 560 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$212,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$212,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$212,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$214,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$207,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$209,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 307 مورد, صفحه 1 در 13