خانه، ویلا،خانه روستایی
42k – 8.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در گرجستان

278 ملک در
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$325,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$600,000$610,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$2,500,000
مساحت کل 1,770 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
$235,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 6,005 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 504 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$140,000
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$380,000
مساحت کل 147 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$450,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$600,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع32 اتاق خواب
$180,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$190,000
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
$280,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 3,600 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$180,000
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$265,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$266,000
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$300,000
مساحت کل 500 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$170,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 278 مورد, صفحه 1 در 11