• more ...
 • گرجستان
قلعه ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
2.5M – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

قصر فروشی در گرجستان

1 ملک در
$2,500,000
مساحت کل 1,770 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – تفلیس, گرجستان. $530,000
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Batumi, آجارستان, گرجستان. $325,000
$325,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Gonio, آجارستان, گرجستان. $600,000
$600,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kakheti, گرجستان. $280,000
$280,000
مساحت کل 197 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kakheti, گرجستان. $200,000
$200,000
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
کاخ – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $190,000
$190,000
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 4,880 متر مربع
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $250,000
$250,000
مساحت کل 2,280 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – متسختا, Mtskheta-Mtianeti, گرجستان. $235,000
$235,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $150,000
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $200,000
$200,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – تفلیس, گرجستان. $850,000
$850,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $150,000
$150,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 6,005 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $120,000
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $220,000
$220,000
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – شهر قدیم تفلیس, تفلیس, گرجستان. $380,000
$380,000
مساحت کل 147 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $200,000
$200,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 504 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Batumi, آجارستان, گرجستان. $140,000
$140,000
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – آجارستان, گرجستان. $205,000
$205,000
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $207,000
$207,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Kobuleti, آجارستان, گرجستان. $175,000
$175,000
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $214,000
$214,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $205,000
$205,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $215,000
$215,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – آجارستان, گرجستان. $189,000
$189,000
مساحت کل 201 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Batumi, آجارستان, گرجستان. $275,000
$275,000
مساحت کل 128 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 611 مورد, صفحه 1 در 25