خانه، ویلا،خانه روستایی
50k – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در گرجستان

315 ملک در
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$300,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$150,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
$150,000
مساحت کل 150,000 متر مربعمساحت زمین: 8,619 متر مربع31 اتاق خواب
2 months ago
$200,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$230,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 3,600 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$100,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 500 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$80,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$165,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$100,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
$180,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$90,000
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$180,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$170,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$380,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 538 متر مربعمساحت زمین: 1,481 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$850,000
مساحت کل 515 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$900,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$3,200,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,600,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 422 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$590,000
مساحت کل 509 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
3 months ago
25-1 در 315 مورد, صفحه 1 در 13