خانه، ویلا،خانه روستایی
30k – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در گرجستان

280 ملک در
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$600,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$300,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$230,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 3,600 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$100,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$80,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$300,000
مساحت کل 500 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$120,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$190,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 8,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$176,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$90,000
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$3,200,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$1,250,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$260,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,056 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$900,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 538 متر مربعمساحت زمین: 1,481 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$170,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$590,000
مساحت کل 509 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$500,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,000,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
25-1 در 280 مورد, صفحه 1 در 11