خانه های بهم متصل
2.2M – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل لوکس/لاکچری در اسکاربرو، تورنتو

11 ملک در
C$2,470,000
C$2,470,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,400,000
C$2,400,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,355,000
C$2,355,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,468,000
C$2,468,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,358,000
C$2,358,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,214,000
C$2,214,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,171,000
C$2,171,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,164,000
C$2,164,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,258,000
C$2,258,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,195,000
C$2,195,000
10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,436,000
C$2,436,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,510,000
C$2,510,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,468,000
C$2,468,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,376,000
C$2,376,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,219,000
C$2,219,000
11 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,391,000
C$2,391,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,508,000
C$2,508,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,465,000
C$2,465,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,243,000
C$2,243,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,577,000
C$2,577,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Logan Avenue, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,325,000
C$2,325,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,274,000
C$2,274,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,465,000
C$2,465,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,269,000
C$2,269,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,215,000
C$2,215,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,762,000
C$2,762,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,411,000
C$2,411,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,598,000
C$2,598,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 573 مورد, صفحه 1 در 23