آپارتمان
551k – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

761 ملک در
C$635,000
C$635,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$613,000
C$613,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$706,000
C$706,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
C$654,000
C$654,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$935,000
C$935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$818,000
C$818,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$802,000
C$802,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$781,000
C$781,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$649,000
C$649,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,098,000
C$1,098,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$831,000
C$831,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$669,000
C$669,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$639,000
C$639,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$853,000
C$853,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$760,000
C$760,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,068,000
C$1,068,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$712,000
C$712,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$701,000
C$701,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$793,000
C$793,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$653,000
C$653,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$950,000
C$950,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$651,000
C$651,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$831,000
C$831,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
25-1 در 761 مورد, صفحه 1 در 31