آپارتمان
575k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

3,611 ملک در
C$635,000
C$635,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$801,000
C$801,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$672,000
C$672,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$705,000
C$705,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$874,000
C$874,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$669,000
C$669,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,049,000
C$1,049,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$667,000
C$667,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$861,000
C$861,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$680,000
C$680,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$653,000
C$653,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$843,000
C$843,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,030,000
C$1,030,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$849,000
C$849,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$855,000
C$855,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$781,000
C$781,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$644,000
C$644,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$667,000
C$667,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$820,000
C$820,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$754,000
C$754,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$905,000
C$905,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$963,000
C$963,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$757,000
C$757,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$696,000
C$696,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$862,000
C$862,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 3611 مورد, صفحه 1 در 145