آپارتمان
547k – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

1,984 ملک در
C$831,000
C$831,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
C$671,000
C$671,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$637,000
C$637,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$743,000
C$743,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$633,000
C$633,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$985,000
C$985,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,098,000
C$1,098,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$594,000
C$594,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$781,000
C$781,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$1,068,000
C$1,068,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$794,000
C$794,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$640,000
C$640,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$630,000
C$630,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$807,000
C$807,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$709,000
C$709,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$830,000
C$830,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$706,000
C$706,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$947,000
C$947,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$654,000
C$654,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$831,000
C$831,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,048,000
C$1,048,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$897,000
C$897,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$669,000
C$669,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$935,000
C$935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 1984 مورد, صفحه 1 در 80