آپارتمان
126k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در انتاریو

12,425 ملک در
C$435,000
C$435,000
مساحت کل 215 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$374,000
C$374,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$242,000
C$242,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$165,000
C$165,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
C$680,000
C$680,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$767,000
C$767,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$674,000
C$674,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$662,000
C$662,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$790,000
C$790,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$687,000
C$687,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$660,000
C$660,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$798,000
C$798,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$620,000
C$620,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$715,000
C$715,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$849,000
C$849,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$688,000
C$688,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$635,000
C$635,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$125,000
C$125,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
C$872,000
C$872,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$943,000
C$943,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$633,000
C$633,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$630,000
C$630,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$613,000
C$613,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$660,000
C$660,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$925,000
C$925,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 12425 مورد, صفحه 1 در 497