آپارتمان
582k – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

604 ملک در
C$639,000
C$639,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$689,000
C$689,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$671,000
C$671,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$910,000
C$910,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$674,000
C$674,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$901,000
C$901,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$995,000
C$995,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$672,000
C$672,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$657,000
C$657,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$968,000
C$968,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$844,000
C$844,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$867,000
C$867,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$716,000
C$716,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$744,000
C$744,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$982,000
C$982,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$736,000
C$736,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$682,000
C$682,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$979,000
C$979,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$789,000
C$789,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$721,000
C$721,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,184,000
C$1,184,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$809,000
C$809,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$846,000
C$846,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,166,000
C$1,166,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$666,000
C$666,000
6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
25-1 در 604 مورد, صفحه 1 در 24