آپارتمان
586k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در تورنتو

996 ملک در
C$896,000
C$896,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,216,000
C$1,216,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$829,000
C$829,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$805,000
C$805,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$928,000
C$928,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,023,000
C$1,023,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$916,000
C$916,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$676,000
C$676,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$716,000
C$716,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,217,000
C$1,217,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$891,000
C$891,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$832,000
C$832,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$845,000
C$845,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$759,000
C$759,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,217,000
C$1,217,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$666,000
C$666,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,103,000
C$1,103,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$847,000
C$847,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$772,000
C$772,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$866,000
C$866,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,234,000
C$1,234,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$793,000
C$793,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$818,000
C$818,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$1,143,000
C$1,143,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 996 مورد, صفحه 1 در 40