آپارتمان
626k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Etobicoke

938 ملک در
C$766,000
C$766,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,067,000
C$1,067,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$885,000
C$885,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,080,000
C$1,080,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$828,000
C$828,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$741,000
C$741,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,099,000
C$1,099,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,249,000
C$1,249,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$835,000
C$835,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$860,000
C$860,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$886,000
C$886,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,072,000
C$1,072,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,214,000
C$1,214,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$860,000
C$860,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$838,000
C$838,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$743,000
C$743,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$818,000
C$818,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$832,000
C$832,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$834,000
C$834,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,025,000
C$1,025,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$907,000
C$907,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,172,000
C$1,172,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$835,000
C$835,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 938 مورد, صفحه 1 در 38