آپارتمان
602k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در نورث یورک

260 ملک در
C$891,000
C$891,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$928,000
C$928,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,216,000
C$1,216,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,217,000
C$1,217,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$759,000
C$759,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,340,000
C$1,340,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$746,000
C$746,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$958,000
C$958,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$654,000
C$654,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$909,000
C$909,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$768,000
C$768,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$1,255,000
C$1,255,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$987,000
C$987,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,023,000
C$1,023,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$793,000
C$793,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$959,000
C$959,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,235,000
C$1,235,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$831,000
C$831,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,103,000
C$1,103,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,208,000
C$1,208,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$677,000
C$677,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$942,000
C$942,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$903,000
C$903,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,060,000
C$1,060,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 260 مورد, صفحه 1 در 11