آپارتمان
2M – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در تورنتو

62 ملک در
C$2,542,000
C$2,542,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,483,000
C$2,483,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,563,000
C$2,563,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,352,000
C$2,352,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,184,000
C$2,184,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,418,000
C$2,418,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,335,000
C$2,335,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,408,000
C$2,408,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,471,000
C$2,471,000
11 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,460,000
C$2,460,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,449,000
C$2,449,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,494,000
C$2,494,000
11 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,167,000
C$2,167,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,531,000
C$2,531,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,373,000
C$2,373,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,297,000
C$2,297,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,549,000
C$2,549,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,511,000
C$2,511,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,488,000
C$2,488,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,473,000
C$2,473,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,463,000
C$2,463,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,609,000
C$2,609,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,212,000
C$2,212,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,528,000
C$2,528,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,156,000
C$2,156,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 62 مورد, صفحه 1 در 3