آپارتمان
552k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در انتاریو

421 ملک در
C$637,000
C$637,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$839,000
C$839,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$715,000
C$715,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,146,000
C$1,146,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$740,000
C$740,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$703,000
C$703,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,492,000
C$1,492,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$745,000
C$745,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,146,000
C$1,146,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$917,000
C$917,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$906,000
C$906,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$616,000
C$616,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$816,000
C$816,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,039,000
C$1,039,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$999,000
C$999,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$731,000
C$731,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$654,000
C$654,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,331,000
C$1,331,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,090,000
C$1,090,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,054,000
C$1,054,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,084,000
C$1,084,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$917,000
C$917,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$798,000
C$798,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$718,000
C$718,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$953,000
C$953,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
25-1 در 421 مورد, صفحه 1 در 17