آپارتمان
579k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در انتاریو

6,341 ملک در
C$1,124,000
C$1,124,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$884,000
C$884,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,098,000
C$1,098,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$766,000
C$766,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$635,000
C$635,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$672,000
C$672,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$740,000
C$740,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,108,000
C$1,108,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,179,000
C$1,179,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$828,000
C$828,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,066,000
C$1,066,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,080,000
C$1,080,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$721,000
C$721,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$873,000
C$873,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$818,000
C$818,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$802,000
C$802,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,026,000
C$1,026,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,234,000
C$1,234,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$670,000
C$670,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$827,000
C$827,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$900,000
C$900,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$739,000
C$739,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$909,000
C$909,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 6341 مورد, صفحه 1 در 254