آپارتمان
535k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در انتاریو

286 ملک در
C$618,000
C$618,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,112,000
C$1,112,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$876,000
C$876,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,291,000
C$1,291,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,447,000
C$1,447,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$969,000
C$969,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,069,000
C$1,069,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$890,000
C$890,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$889,000
C$889,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$912,000
C$912,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$722,000
C$722,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$843,000
C$843,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$696,000
C$696,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$729,000
C$729,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$682,000
C$682,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,057,000
C$1,057,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$635,000
C$635,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,104,000
C$1,104,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$718,000
C$718,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,112,000
C$1,112,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,008,000
C$1,008,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$598,000
C$598,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$663,000
C$663,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$922,000
C$922,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 286 مورد, صفحه 1 در 12