آپارتمان
582k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در انتاریو

1,596 ملک در
C$833,000
C$833,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$726,000
C$726,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 days ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$890,000
C$890,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$826,000
C$826,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$756,000
C$756,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$671,000
C$671,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$800,000
C$800,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$1,208,000
C$1,208,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,208,000
C$1,208,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$864,000
C$864,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$885,000
C$885,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,003,000
C$1,003,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$1,032,000
C$1,032,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$823,000
C$823,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$820,000
C$820,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$711,000
C$711,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$753,000
C$753,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$922,000
C$922,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$807,000
C$807,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$756,000
C$756,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 days ago
C$839,000
C$839,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,084,000
C$1,084,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$1,136,000
C$1,136,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 days ago
C$852,000
C$852,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
C$839,000
C$839,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
25-1 در 1596 مورد, صفحه 1 در 64