آپارتمان
2M – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در انتاریو

13 ملک در
C$2,220,000
C$2,220,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$2,316,000
C$2,316,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,249,000
C$2,249,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,049,000
C$2,049,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,328,000
C$2,328,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,339,000
C$2,339,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,256,000
C$2,256,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$2,290,000
C$2,290,000
8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,164,000
C$2,164,000
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,060,000
C$2,060,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
C$2,135,000
C$2,135,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,138,000
C$2,138,000
C$2,138,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
آپارتمان – Bathurst Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,352,000
C$2,352,000
C$2,352,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,283,000
C$2,283,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,274,000
C$2,274,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,340,000
C$2,340,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,324,000
C$2,324,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,222,000
C$2,222,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,259,000
C$2,259,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,169,000
C$2,169,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,170,000
C$2,170,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,242,000
C$2,242,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,294,000
C$2,294,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,287,000
C$2,287,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,253,000
C$2,253,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,246,000
C$2,246,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,315,000
C$2,315,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,074,000
C$2,074,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,219,000
C$2,219,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,160,000
C$2,160,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,333,000
C$2,333,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,112,000
C$2,112,000
8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,363,000
C$2,363,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,254,000
C$2,254,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,264,000
C$2,264,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,241,000
C$2,241,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,268,000
C$2,268,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,231,000
C$2,231,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 694 مورد, صفحه 1 در 28