خانه، ویلا،خانه روستایی
53k – 42M
Price
 • 53k
 • 100k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 53k
 • 100k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 53k
 • 100k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 53k
 • 100k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در ترکیه

892 ملک در
$2,827,000
مساحت کل 533 متر مربع
2 months ago
$624,000
مساحت کل 244 متر مربعمساحت زمین: 5,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,454,000
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 11,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$480,000
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$2,350,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$4,700,000
مساحت کل 930 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع16 اتاق خواب14 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$1,163,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$8,721,000
مساحت کل 1,250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع10 اتاق خواب14 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$678,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$271,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 4,536 متر مربع4 اتاق خواب
We organise online viewings on request
$383,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$5,911,000
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 362 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$3,391,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
Price on request
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 11,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$3,876,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 787 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$423,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 542 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$17,926,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 6,300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$352,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$1,429,000
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$2,000,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$1,284,000
مساحت کل 475 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$270,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$500,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 4,047 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$635,000
مساحت کل 234 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 892 مورد, صفحه 1 در 36
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از