• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
116k – 3.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بودروم

24 ملک در
116,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
700,000 $
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,651,000 $
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
245,000 $
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,651,000 $
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
135,000 $
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
330,000 $
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
305,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
610,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
2,971,000 $
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
245,000 $
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
367,000 $
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
222,000 $
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,101,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 960 متر مربع4 اتاق خواب
1,645,000 $
مساحت کل: 395 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
605,000 $
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
501,000 $
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
325,000 $
مساحت کل: 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
402,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
283,000 $
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
633,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,101,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
875,000 $
مساحت کل: 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
612,000 $
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 429,000 $
429,000 $
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 495,000 $
495,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 220,000 $
220,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 495,000 $
495,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 396,000 $
396,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 341,000 $
341,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 165,000 $
165,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 350,000 $
350,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 578,000 $
578,000 $
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 484,000 $
484,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 462,000 $
462,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 286,000 $
286,000 $
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 264,000 $
264,000 $
مساحت کل: 225 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 231,000 $
231,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 217,000 $
217,000 $
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Mugla city, Mugla, ترکیه. 1,445,000 $
1,445,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 238,000 $
238,000 $
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 283,000 $
283,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 514,000 $
514,000 $
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 1,285,000 $
1,285,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 989,000 $
989,000 $
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 771,000 $
771,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 283,000 $
283,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 257,000 $
257,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 193,000 $
193,000 $
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 249 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از