• more ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
118k – 3.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بودروم

25 ملک در
$118,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$118,000
$700,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$700,000
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,688,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,688,000
$251,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$251,000
$1,688,000
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,688,000
$138,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$138,000
$336,000
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$336,000
$338,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$338,000
$312,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$312,000
$623,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$623,000
$2,971,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$2,971,000
$251,000
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$251,000
$375,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$375,000
$227,000
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$227,000
$1,125,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 960 متر مربع4 اتاق خواب
$1,125,000
$1,682,000
مساحت کل 395 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,682,000
$512,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$512,000
$619,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$619,000
$332,000
مساحت کل 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$332,000
$411,000
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$411,000
$289,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
بودروم, Mugla, ترکیه
$289,000
$647,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$647,000
$895,000
مساحت کل 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$895,000
$1,125,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,125,000
$626,000
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$626,000

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $439,000
$439,000
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $506,000
$506,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $225,000
$225,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $506,000
$506,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $405,000
$405,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $349,000
$349,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $350,000
$350,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Ölüdeniz, فتحیه, Mugla, ترکیه. $561,000
$561,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $495,000
$495,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $449,000
$449,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $293,000
$293,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $270,000
$270,000
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $225,000
$225,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $211,000
$211,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Mugla city, Mugla, ترکیه. $1,404,000
$1,404,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $749,000
$749,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $1,248,000
$1,248,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $231,000
$231,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $274,000
$274,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Gocek, Mugla, ترکیه. $961,000
$961,000
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $499,000
$499,000
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $274,000
$274,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $187,000
$187,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $561,000
$561,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $168,000
$168,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 260 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از