• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
113k – 3.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بودروم

25 ملک در
بودروم, Mugla, ترکیه
$113,000
$113,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$700,000
$700,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,621,000
$1,621,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$241,000
$241,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,621,000
$1,621,000
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$133,000
$133,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$323,000
$323,000
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$324,000
$324,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$299,000
$299,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$2,971,000
$2,971,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$599,000
$599,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$241,000
$241,000
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$360,000
$360,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$218,000
$218,000
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,081,000
$1,081,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 960 متر مربع4 اتاق خواب
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,616,000
$1,616,000
مساحت کل 395 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$492,000
$492,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$594,000
$594,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$319,000
$319,000
مساحت کل 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$394,000
$394,000
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$278,000
$278,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
بودروم, Mugla, ترکیه
$621,000
$621,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,081,000
$1,081,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$859,000
$859,000
مساحت کل 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$601,000
$601,000
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $421,000
$421,000
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $486,000
$486,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $216,000
$216,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $486,000
$486,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $389,000
$389,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $335,000
$335,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $350,000
$350,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $552,000
$552,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $475,000
$475,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $442,000
$442,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $281,000
$281,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $259,000
$259,000
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $221,000
$221,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $207,000
$207,000
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Mugla city, Mugla, ترکیه. $1,380,000
$1,380,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $227,000
$227,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $491,000
$491,000
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $945,000
$945,000
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $1,227,000
$1,227,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $270,000
$270,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $736,000
$736,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $270,000
$270,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $245,000
$245,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $552,000
$552,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. $184,000
$184,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 257 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از