• more ...
 • ترکیه
همه موارد
175k – 26.5M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 175k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 175k
 • 220k
 • 290k
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 175k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 175k
 • 220k
 • 290k
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در ترکیه

50 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$22,623,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1997
$704,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
55 متر مربع
سال ساخت
2020
$635,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
135 متر مربع
سال ساخت
$571,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
120 متر مربع
سال ساخت
$560,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
90 متر مربع
سال ساخت
$5,710,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
$3,447,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
$1,482,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2025
$792,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$5,710,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
$991,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$508,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
60 متر مربع
سال ساخت
2025
$350,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
$175,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
50 متر مربع
سال ساخت
$250,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
40 متر مربع
سال ساخت
$450,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
63 متر مربع
سال ساخت
$220,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
35 متر مربع
سال ساخت
$220,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
35 متر مربع
سال ساخت
$1,300,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
2004
$1,251,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
$1,120,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
$3,600,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2 متر مربع
سال ساخت
$5,386,000
سودمندی
8.5%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$1,836,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
505 متر مربع
سال ساخت
$1,934,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از