خانه، ویلا،خانه روستایی
107k – 40M
Price
 • 100k
 • 107k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 100k
 • 107k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 107k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
 • 100k
 • 107k
 • 150k
 • 200k
 • 240k
 • 270k
 • 370k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در ترکیه

230 ملک در
$623,000
مساحت کل 244 متر مربعمساحت زمین: 5,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
$479,000
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$8,717,000
مساحت کل 1,250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع10 اتاق خواب14 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$4,698,000
مساحت کل 930 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع16 اتاق خواب14 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$678,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$271,000
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 4,536 متر مربع4 اتاق خواب
We organise online viewings on request
$421,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 542 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$3,874,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 787 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$3,390,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$17,918,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 6,300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$1,429,000
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$2,000,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$269,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$1,283,000
مساحت کل 475 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$1,200,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 4,047 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
$631,000
مساحت کل 234 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$351,000
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$1,300,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$502,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$367,000
مساحت کل 222 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
$581,000
مساحت کل 5,590 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$474,000
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$1,598,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 month ago
$1,420,000
مساحت کل 245 متر مربعمساحت زمین: 532 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$2,900,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,130 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
25-1 در 230 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از