• еще ...
 • آلانیا, آنتالیا, ترکیه
خانه، ویلا،خانه روستایی
120k – 744k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در آلانیا

11 ملک در
165,000 $
مساحت کل: 179 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
147,000 $
مساحت کل: 125 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 $
مساحت کل: 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
237,000 $
مساحت کل: 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
182,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
744,000 $
مساحت کل: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
120,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
187,000 $
مساحت کل: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
165,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع4 اتاق خواب
160,000 $
مساحت کل: 210 متر مربع4 اتاق خواب
153,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب

املاک مشابه نزدیک به آلانیا

ویلا – آنتالیا, ترکیه. 391,000 $
391,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 165,000 $
165,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,621,000 $
1,621,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,060,000 $
1,060,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 810,000 $
810,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 374,000 $
374,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 436,000 $
436,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 898,000 $
898,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 748,000 $
748,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 561,000 $
561,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 206,000 $
206,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 380,000 $
380,000 $
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 530,000 $
530,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 480,000 $
480,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 549,000 $
549,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 935,000 $
935,000 $
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 623,000 $
623,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 171,000 $
171,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 772,000 $
772,000 $
مساحت کل: 480 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 154,000 $
154,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 276,000 $
276,000 $
مساحت کل: 350 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 120,000 $
120,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 131,000 $
131,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 154,000 $
154,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 99,000 $
99,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 128 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از