• еще ...
 • آلانیا, آنتالیا, ترکیه
خانه، ویلا،خانه روستایی
121k – 747k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در آلانیا

12 ملک در
166,000 $
مساحت کل: 179 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
147,000 $
مساحت کل: 125 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 $
مساحت کل: 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
238,000 $
مساحت کل: 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
183,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
747,000 $
مساحت کل: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
121,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
188,000 $
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
166,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع4 اتاق خواب
160,000 $
مساحت کل: 210 متر مربع4 اتاق خواب
154,000 $
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب

املاک مشابه نزدیک به آلانیا

ویلا – آنتالیا, ترکیه. 393,000 $
393,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 166,000 $
166,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,683,000 $
1,683,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,100,000 $
1,100,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 841,000 $
841,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 388,000 $
388,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 453,000 $
453,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 932,000 $
932,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 214,000 $
214,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 777,000 $
777,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 582,000 $
582,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 395,000 $
395,000 $
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 498,000 $
498,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 550,000 $
550,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 570,000 $
570,000 $
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 971,000 $
971,000 $
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 647,000 $
647,000 $
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 775,000 $
775,000 $
مساحت کل: 480 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 172,000 $
172,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 121,000 $
121,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 155,000 $
155,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 277,000 $
277,000 $
مساحت کل: 350 متر مربع
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 132,000 $
132,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 155,000 $
155,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 100,000 $
100,000 $
مساحت کل: 168 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 129 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از