• еще ...
 • آلانیا, آنتالیا, ترکیه
خانه، ویلا،خانه روستایی
119k – 738k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در آلانیا

22 ملک در
Tepe, آنتالیا, ترکیه
$164,000
$164,000
مساحت کل 179 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$145,000
$145,000
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$134,000
$134,000
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$235,000
$235,000
مساحت کل 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Tepe, آنتالیا, ترکیه
$180,000
$180,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$738,000
$738,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$204,000
$204,000
مساحت کل 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
محمودلار, آنتالیا, ترکیه
$199,000
$199,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$119,000
$119,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$186,000
$186,000
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$306,000
$306,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Tepe, آنتالیا, ترکیه
$301,000
$301,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
محمودلار, آنتالیا, ترکیه
$421,000
$421,000
مساحت کل 535 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$126,000
$126,000
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$404,000
$404,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$437,000
$437,000
مساحت کل 400 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$164,000
$164,000
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$158,000
$158,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$120,000
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$152,000
$152,000
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$208,000
$208,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آلانیا, آنتالیا, ترکیه
$142,000
$142,000
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به آلانیا

ویلا – آنتالیا, ترکیه. $388,000
$388,000
مساحت کل 250 متر مربع
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $1,620,000
$1,620,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $810,000
$810,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $1,059,000
$1,059,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $374,000
$374,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $436,000
$436,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $897,000
$897,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $206,000
$206,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $748,000
$748,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $561,000
$561,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $380,000
$380,000
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $480,000
$480,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $530,000
$530,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $548,000
$548,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $935,000
$935,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. $623,000
$623,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $382,000
$382,000
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $156,000
$156,000
مساحت کل 260 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $192,000
$192,000
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $491,000
$491,000
مساحت کل 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $328,000
$328,000
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Konakli, آنتالیا, ترکیه. $192,000
$192,000
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $168,000
$168,000
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Konakli, آنتالیا, ترکیه. $525,000
$525,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. $169,000
$169,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 147 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از