• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
50k – 6.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در جنوب شرقی آسیا

5,001 ملک در
From 115,000 €
سال ساخت: 2025.IV48 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 129,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 184,000 €
در جمع 132 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 74,000 €
سود آوری 13.0%سال ساخت: 2026در جمع 144 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 129,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 250 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 135,000 €
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 789 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 279,000 €
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 44 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 103,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 300 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
147,000 €
مساحت کل 30 متر مربعStudio
3 months ago
From 70,000 €
سود آوری 11.0%سال ساخت: 2026.III150 units in total
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 102,000 €
سال ساخت: 2025.III38 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 102,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 76 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 69,000 €
سال ساخت: 2025.IV33 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 100,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 55 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 105,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 113 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 146,000 €
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 121,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 231 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 52,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 186 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 69,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 121,000 €
سود آوری 5.0%سال ساخت: 2027در جمع 247 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 164,000 €
سال ساخت: 2029.IIدر جمع 875 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 299,000 €
سال ساخت: 2026در جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
25-1 در 5001 مورد, صفحه 1 در 200
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از