• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
26k – 6.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در جنوب شرقی آسیا

2,934 ملک در
From 152,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 139,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 432 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 98,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 300,000 €
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 278,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 180,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 44 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 155,000 €
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 64,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From 180,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 441,000 €
در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 814,000 €
در جمع 18 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 896,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 250,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 26 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 136,000 €
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 118,000 €
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 970,000 €
ساخت 2023در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 192,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 190,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 13 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 148,000 €
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 143,000 €
سود آوری 5.0%در جمع 191 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 300,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 100,000 €
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 794,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 107,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
194,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 2934 مورد, صفحه 1 در 118
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از