• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
38.5k – 5.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در جنوب شرقی آسیا

214 ملک در
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 103,000 €
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 177,000 €
25 units in total
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 67,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 138,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 61 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 235,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 222 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
124,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
From 165,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 152,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 660,000 €
سود آوری 15.0% ساخت 2022در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 109,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 278,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 104,000 €
در جمع 329 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 167,000 €
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 669,000 €
ساخت 2023در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 148,000 €
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 224,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 148,000 €
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,751,000 €
سود آوری 17.0% ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 100,000 €
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 108,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 94,000 €
ساخت 2023در جمع 173 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 432,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
25-1 در 214 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از