• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
50k – 5.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در جنوب شرقی آسیا

216 ملک در
135,000 € از
سود آوری 12.0%سال ساخت: 2025.Iدر جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
84,000 € از
سود آوری 11.0%سال ساخت: 2026.III150 units in total
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
167,000 € از
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
148,000 € از
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
104,000 € از
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
175,000 € از
25 units in total
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
83,000 € از
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
165,000 € از
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 61 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
235,000 € از
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 222 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
133,000 €
مساحت کل 31 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
165,000 € از
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
152,000 € از
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
660,000 € از
سود آوری 15.0% ساخت 2022در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
111,000 € از
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
278,000 € از
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
104,000 € از
در جمع 329 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
162,000 € از
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
687,000 € از
ساخت 2023در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
148,000 € از
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
235,000 € از
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1,751,000 € از
سود آوری 17.0% ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
148,000 € از
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
108,000 € از
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
100,000 € از
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 216 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از