• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
91k – 6.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در جنوب شرقی آسیا

516 ملک در
From 102,000 €
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 789 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 121,000 €
سود آوری 5.0%سال ساخت: 2027در جمع 247 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 155,000 €
سال ساخت: 2029.IIدر جمع 875 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 186,000 €
سال ساخت: 2027در جمع 128 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 103,000 €
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 265,000 €
در جمع 13 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 144,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 579,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 54 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 210,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 213,000 €
در جمع 132 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 660,000 €
سود آوری 15.0% ساخت 2022در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 115,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 713,000 €
سود آوری 19.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 785,000 €
در جمع 18 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 148,000 €
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 235,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 763,000 €
سود آوری 14.0%در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,751,000 €
سود آوری 17.0% ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 148,000 €
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 269,000 €
سود آوری 18.0%سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 432,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 124,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 258 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 324,000 €
سود آوری 6.0% ساخت 2022در جمع 92 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
25-1 در 516 مورد, صفحه 1 در 21
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از