• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
95k – 4.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در جنوب شرقی آسیا

93 ملک در
From 441,000 €
در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 896,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,708,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
386,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 517,000 €
در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,652,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 474,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
213,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
270,000 €
مساحت کل 125 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,700,000 €
مساحت کل 4,400 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع21 اتاق خواب
439,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع12 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
95,000 €
مساحت کل 48 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,596,000 €
مساحت کل 337 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
725,000 €
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
422,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,840,000 €
مساحت کل 337 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
212,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
690,000 €
مساحت کل 226 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
702,000 €
مساحت کل 214 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
727,000 €
مساحت کل 295 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,890,000 €
مساحت زمین: 1,670 متر مربع40 اتاق خواب39 حمام های جداگانه
598,000 €
مساحت کل 274 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,875,000 €
مساحت کل 339 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From 3,711,000 €
در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 2,089,000 €
ساخت 2023در جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 days ago
25-1 در 93 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از