• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
61k – 5.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان فروشی از سازنده در جنوب شرقی آسیا

802 ملک در
101,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 حمام جداگانه
244,000 €
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
101,000 €
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
112,000 €
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
336,000 €
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
167,000 €
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
146,000 €
مساحت کل 55 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
99,000 €
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
237,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
185,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
147,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
122,000 €
مساحت کل 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
106,000 €
مساحت کل 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
131,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
197,000 €
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
107,000 €
مساحت کل 29 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
117,000 €
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
407,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
432,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
257,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
159,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
229,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
292,000 €
مساحت کل 147 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 802 مورد, صفحه 1 در 32
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از