• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
خانه های بهم متصل
60k – 640k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در جنوب شرقی آسیا

41 ملک در
417,000 €
مساحت کل 230 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
302,000 €
مساحت کل 150 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
259,000 €
مساحت کل 118 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
612,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
547,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 212 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
147,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 189 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
640,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
138,000 €
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 96 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
210,000 €
مساحت کل 154 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
125,000 €
مساحت کل 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
132,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
132,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
157,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 21 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
102,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
87,000 €95,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
112,000 €117,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
60,000 €69,000 €
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
104,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 96 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
70,000 €75,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
324,000 €
مساحت کل 80 متر مربع
2 days ago
88,000 €97,000 €
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
83,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
85,000 €93,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
96,000 €100,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
25-1 در 41 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از