• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
خانه های بهم متصل
102k – 419k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در جنوب شرقی آسیا

29 ملک در
102,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
398,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 376 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
269,000 €
مساحت کل 230 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل 230 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
164,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
102,000 €
مساحت کل 179 متر مربعمساحت زمین: 138 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
195,000 €
مساحت کل 150 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
304,000 €
مساحت کل 220 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
167,000 €
مساحت کل 118 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
157,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
320,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
162,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 84 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
275,000 €
مساحت کل 173 متر مربعمساحت زمین: 88 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
289,000 €
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب
148,000 €
مساحت کل 122 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
236,000 €
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
116,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 80 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
200,000 €
مساحت کل 173 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب
145,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
184,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
236,000 €
مساحت کل 123 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
104,000 €
مساحت کل 128 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
419,000 €
مساحت کل 113 متر مربعمساحت زمین: 107 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
143,000 €
مساحت کل 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
151,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
137,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
137,000 €
مساحت کل 133 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از