• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
خانه های بهم متصل
79k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه مستقل کناردریا در دنیا

216 ملک در
290,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
520,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 83 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
531,000 €
مساحت کل 256 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
225,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
425,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
250,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 489 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
380,000 €
مساحت کل 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2,300,000 €
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 490 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
222,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$483,000
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 376 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$300,000
مساحت کل 230 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
260,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
475,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 310 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
117,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
330,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 10 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 216 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از