خانه های بهم متصل
125k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در قبرس

27 ملک در
645,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
520,000 €
مساحت کل 188 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
مساحت کل 157 متر مربعمساحت زمین: 45 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
480,000 €
مساحت کل 119 متر مربعمساحت زمین: 212 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 144 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 174 متر مربعمساحت زمین: 149 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
780,000 €
مساحت کل 78 متر مربعمساحت زمین: 14 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
820,000 €
مساحت کل 198 متر مربعمساحت زمین: 95 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
398,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 245 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
495,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
270,000 €
مساحت کل 123 متر مربع2 اتاق خواب
219,000 €
مساحت کل 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
345,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
279,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب
770,000 €
مساحت کل 156 متر مربعمساحت زمین: 23 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
125,000 €
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 114 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
369,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 375 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 132 متر مربعمساحت زمین: 173 متر مربع4 اتاق خواب
500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
310,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
460,000 €
مساحت زمین: 238 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
300,000 €
مساحت کل 133 متر مربعمساحت زمین: 168 متر مربع3 اتاق خواب
244,000 €
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 264 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع4 اتاق خواب
3 weeks ago
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از