خانه های بهم متصل
125k – 2.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در قبرس

71 ملک در
500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
250,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
260,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
475,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 310 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 10 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
645,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
520,000 €
مساحت کل 188 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
160,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 109 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 157 متر مربعمساحت زمین: 45 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
329,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
221,000 €
مساحت کل 115 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
159,000 €
مساحت کل 112 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
149,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
170,000 €
مساحت کل 115 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
265,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
190,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 191 متر مربعمساحت زمین: 170 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
995,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
480,000 €
مساحت کل 119 متر مربعمساحت زمین: 212 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 71 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از